İşbu sözleşme, 06.03.2013 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.


MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 06.03.2013 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ


Ünvan:  MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Adres: 7004 - 6 sok no:1PINARBAŞI İZMİR
Telefon: (530) 951 20 25
E-posta: info@kemique.com

Vergi Dairesi: Hasan Tahsin

Vergi No: 6270738493

Ticaret Sicil No: 868772-0

Mersis No: 0627073849300001


MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ


Müşteri olarak kemique.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken müşteri tarafından beyan edilen unvan, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ


Malın/ürünün/hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonuçlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri itinayla, baştan sona, eksiksiz ve tamamen okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümlerini onayladığını peşinen ve bütünüyle kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini peşinen ve bütünüyle kabul, beyan ve taahhüt eder.4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.


4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ sorumlu tutulamaz.


4.4 - MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ  namına ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 takvim günü içinde MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


4.7- MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından teyid edilerek kabul edilen ve kesinleştirilen siparişin sonuçlandığı anda geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ  iletişim kanallarına e-posta, faks ve/veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün yürürlükte olan ilgili kanunun hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ  iletişim adreslerine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise K.D.V. ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MYQ DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ  yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.